वेल्डिंग रॉड

वेल्डिंग रॉड

तारीख: -20 जुलै 2017

आमचे ध्येय: - वेल्डिंग रॉडची माहिती

सामुग्री: - 1) केव्हलिन
                   2) स्टार्च
                   3) खडू
                   4) चुना
                   5) उच्चार ऑक्सीडीगिन
                   6) कोटिंग आणि फ्लक्स
माहिती: - लांबी: - 350 मिमी
              गेज: - 12 गेज
              घट्टपणा: - 2.5 मिमी
              प्रकार: - एम.ओ. रॉ, एसएस रॉड, आणि कास्टिंग रॉड
              
             - 80-110 amp

प्रतिमा:-

Comments

Popular posts from this blog

सुतार कामातील हत्यारांची ओळख

शेती व पशुपालन

प्लायवूड वर सनमायका चीत्कावने.