आर.सी.सी. कॉलम

 रिंग बनवा
                              2) सिमेंट, रेव्यांसह रेती घालून ठोस तयार कराआर.सी.सी. कॉलम

तारीख: -10 सप्टेंबर 2017

लक्ष्य - आरसीएस कॉलम तयार करणे


आवश्यकता: - टूल्स आणि उपकरणे मोजण्यासाठी टेप, थापी, खोरे,


सामुग्री: -8 मिमी बारचा बार, 6 मिमी बार, वाळू, रेव, सिमेंट, पाणी इ


पध्दत: - 1) झाडाची पट्टी घ्या 8 मिमी आणि 6 मिमी पट्टी फ्रेम आणि
                    3) मोल्डे घ्या आणि टॉरशन बार फिक्स करा आणि कॉंक्रिटसह भरा
                    4) जी.आय. वायरचा वापर करून ते मोल्डे लावा
सामग्रीचा खर्च: -
Sr.no
साहित्य
नग
दर
किमत
1
वाळू
4टोपली
15 पर टोपली
60$
2
खडी
2 टोपली
12 पर टोपली
24$
3
सिमेंट
2 टोपली
8 पर टोपली
112$
4
तोर्षण बार 8 mm
1.93 पर kg
48 kg
92.68
5
तोर्षण बार 6 mm
०.222kg
48 kg
92.68मजुरी
95.34ऐकून
476.70


प्रतिमा:-Comments

Popular posts from this blog

सुतार कामातील हत्यारांची ओळख

शेती व पशुपालन

प्लायवूड वर सनमायका चीत्कावने.