पायाची आखणी


पायाची आखणी 

दिनांक: -01 ऑगस्ट 2017

आमचे ध्येय: - बेस लाईन कसे बनविणे आणि मार्क करणे

आवश्यकता: - थ्रेड, लाइन ट्यूब, स्पेल लेवल, वॉल्म्बा, टारशन बार, हॅमर व व्हाईट पावडर.

पध्दत: - 1) बार एक बाजू निश्चित करा आणि मापन द्या आणि दुसर्या बाजुला पिक्स करा.
                   2) मोजमापाच्या चौरस प्रकारामध्ये आपण फलांवरील 8 नोटा फिक्स करून थ्रेडसह संलग्न केले आहेत.
                   3) काटकोन काढा मग आम्ही एका बाजूची 4 मीटर दुसरी बाजू 3 मीटर आणि शेवटचा एक 5 मीटर लांब मोजतो.

साहित्याचा वापर: -
    थ्रेड: - आपण आमच्या बेसलाइनचे निराकरण करण्यासाठी थ्रेडचा वापर करतो
     लाइन ट्यूब: - आम्ही दुसऱ्या बाजूला एका बाजूला एक परिपूर्ण मापन करण्यासाठी रेखा ट्यूब वापरतो.
    वाळंबा : - वाळंबाचा  वापर खांब सरळ मध्यभागी निश्चित करण्यासाठी होतो .

प्रतिमा:-

Comments

Popular posts from this blog

सुतार कामातील हत्यारांची ओळख

शेती व पशुपालन

प्लायवूड वर सनमायका चीत्कावने.