फनेल तयार करणेफनेल तयार करणे

उद्देश्य: - टिन पत्रक वापरा आणि त्यास परिपूर्ण मापन करा, नंतर त्यावर काढा आणि नंतर कट करा.

गरज: - टिन पत्रक

साधने: - मोठ्या कात्री, हातोडा, स्केल, पेन्सिल आणि सोल्डरिंग इ

कार्यपद्धती: -
प्रथम एक टिन पत्रक घ्या मग दिलेल्या नमुन्यांनी एक आकृती काढा.

आकृतीच्या आकारात टिन पत्रक कट करा.

मग शीटमध्ये सामील व्हा.

मिलाप जोडणी केल्यानंतर, मिलाप मीटरला जखम करणे.

मग गोल आकार मध्ये त्याच्या खालच्या भाग कट
उपयोग: - केरोसीन टाकण्यासाठी आम्ही हे खूप वापरतो
           आम्ही छोट्या छिद्रावर पातळ पदार्थ ओतून ते वापरू शकतो.

Comments

Popular posts from this blog

सुतार कामातील हत्यारांची ओळख

शेती व पशुपालन

प्लायवूड वर सनमायका चीत्कावने.